Job Opportunities

Jazykový program češtiny pro dospělé hledá učitele českého jazyka. Pracovní úvazek na několik hodin týdně, konkurenční plat. Možnost práce i během letních měsíců. Podmínky pro přijetí: Vysokoškolské vzdělání s pedagogickým zaměřením nebo s praxí výuky češtiny nebo angličtiny dospělým studenům; americké občanství/trvalý pobyt v USA; americké pracovní povolení.

Contact for more info:
Blanka Sylvester, Director, center.director@bohemianhall.org

Jazykový program slovenčiny pre dospelých hľadá učiteľov slovenského jazyka. Pracovný úväzok na niekoľko hodín týždenne, konkurenčný plat. Podmienky prijatia: vysokoškolské vzdelanie s pedagogickým zameraním alebo alebo s praxou výučby slovenčiny alebo angličtiny dospelým študentom; americké občanstvo/trvalý pobyt v USA; americké pracovné povolenie.

Contact for more info:
Blanka Sylvester, Director, center.director@bohemianhall.org

Jazykový program slovenčiny pre deti  a mládež hľadá učiteľov slovenského jazyka. Vyučujeme deti od 5-18 rokov. Pracovný úväzok na niekoľko hodín týždenne, konkurenčný plat. Podmienky prijatia: vysokoškolské vzdelanie s pedagogickým zameraním; hudobný odbor alebo znalosť hry na hudobný nástroj sú preferované, ale nie sú podmienkou; americké občanstvo/trvalý pobyt v USA; americké pracovné povolenie.

Contact for more info:
Blanka Sylvester center.director@bohemianhall.org

Jazykový program češtiny pro děti hledá učitele českého jazyka. Vyučujeme děti od 5-18 let. Pracovní úvazek na několik hodin týdně, konkurenční plat. Podmínky pro přijetí: Vysokoškolské vzdělání s pedagogickým zaměřením; hudební obor nebo znalost hry na hudební nástroj jsou preferovány, ale nejsou podmínkou; americké občanství/trvalý pobyt v USA; americké pracovní povolení.

Contact for more info:
Blanka Sylvester center.director@bohemianhall.org